Niszczyk zjadliwy, węgorek niszczyk

Objawy: Dolna część rośliny żółknie i usycha, szczypior ulega skręceniu. Rośliny zaatakowane w późniejszej fazie wzrostu mają popękaną piętkę, zewnętrzne łuski stają się gąbczaste, a podstawa cebuli gnije.
Atakowane rośliny: Warzywa cebulowe.
Przyczyna: Szkodnik Ditylenchus dipsaci. Nicienie są bezbarwne, długości ok. 1,5 mm, wrzecionowatego kształtu. Niszczyk rozwija się w tkance łodygi, a także w szczypiorze. Zimuje w glebie, szczątkach roślin, nasionach i dymce. Przenosi się z materiałem wysadkowym rzadziej z nasionami cebuli. Porażenie roślin następuje poprzez larwy znajdujące się w ziemi.
Ochrona niechemiczna: Na miejscach gdzie występuje niszczyk nie uprawiać cebulowych, pietruszki, ziemniaka, selera przez kilka lat.
Ochrona chemiczna: Opryskiwać rośliny na przełomie maja i czerwca, a następnie na przełomie czerwca i lipca preparatem Vydate 240 SL.