Pachówka strąkóweczka

Objawy: Wygryzione otwory w strąkach i gąsienice w nasionach.
Atakowane rośliny: Groch, peluszka, bobik
Przyczyna: Pachówka strąkóweczka (Laspeyresia nigricana) (Cydia nigricana), drobny motyl zaliczany do rodziny zwójkowatych (Torticidae). Rozpiętość skrzydeł dochodzi do 16 mm, ubarwienie szarobrunatne, przednie skrzydła są oliwkowo brązowe, na ich brzegu występują naprzemiennie czarne i białe kreski lusterko w środku jest jaśniejsze, tylne szarobrązowe. Gąsienica jest żółtawa osiąga długość 10 mm , ma brodawki ze szczecinkami. Poczwarka jest ciemnobrązowa długości 8 mm .Zimują dorosłe gąsienice w kokonie w glebie, na głębokości 5 cm . Wylot motyli od końca maja do końca lipca, najintensywniejszy w III dekadzie czerwca. Jaja składa na liście, przylistki, strąki, przeważnie pojedynczo lub po 2 -3 sztuki. Samica składa 50 – 180 jaj. Wylęgła po 5 -12 dniach gąsienica wgryza się do strąka gdzie żerując powoduje znaczne szkody w nasionach. Jedna gąsienica uszkadza 1 -3 nasion. Okres rozwoju w nim trwa 16 -25 dni w tym czasie czterokrotnie linieje. Dorosła opuszcza się po nitce do gleby i tam zapoczwarza. W roku tworzy jedno pokolenie. W razie pojawienia się gąsienic przed zawiązaniem pąków mogą uszkadzać, kwiaty, liście, wierzchołki roślin. Występowanie szkodnika zależy w dużej mierze od przebiegu warunków pogodowych – w latach ciepłych i suchych obserwuje się zwiększone występowanie tego szkodnika niż w latach wilgotnych i chłodnych.
Ochrona niechemiczna: Naturalni wrogami pachówki są błonkówki : Ascogaster quadridentatus, Glypta haesitator, Pristomerus vulnerator. Zbieranie i niszczenie uszkodzonych strąków ograniczy występowanie pachówki w następnych latach oraz przekopanie głęboko ziemi w miejscu gdzie był uprawiany groch.
Ochrona chemiczna: Do oprysków można zastosować: Decis 2,5EC, Sumi-Alfa 050EC, Karate-Zeon 050SC, Talstar 100EC, Fastac 100EC, Bulldock 025EC.