Paciornica grochowianka

Objawy: Pąki kwiatowe są nabrzmiałe u podstawy i stopniowo zasychają, kwiaty zdeformowane, często nie zawiązujące strąki.
Atakowane rośliny: Groch.
Przyczyna: Paciornica grochowianka (Contarina pisi) – muchówka z rodziny pryszczarkowate, osiągająca do 2 mm długości, bladożółta lub brązowa. Zimują larwy w kokonach ziemnych, w wierzchniej warstwie gleby na głębokości do 8 cm, a wiosną na przełomie maja i czerwca przechodzą fazę przepoczwarczenia. Pod koniec maja wylatują pierwsze muchówki , samice składają jaja w złożach po około 30 sztuk, w pąki kwiatowe i na szczyty pędów. Wylęgłe po kilku dniach larwy rozpoczynają żerowanie w pąkach kwiatowych i wierzchołkowych. Larwy białawożółtawe, beznogie, długości ok. 2 mm. Gdy stają się dojrzałe przemieszczają się do gleby, gdzie przepoczwarczają się w kokonach i po niedługim okresie pojawia się drugie pokolenie.
Ochrona niechemiczna: Stosować płodozmian oraz głębokie przekopywanie ziemi w miejscu gdzie rosły rośliny.
Ochrona chemiczna: Opryskać środkami owadobójczymi takimi jak: Decis 2,5 EC, Karate 025 EC.