Pchełka chrzanowa

Objawy: Okrągłe dziurki w liściach.
Atakowane rośliny: Chrzan.
Przyczyna: Pchełka chrzanowa (Phyllotreta armoraciae Koch), owad należący do rzędu chrząszczy (Coleoptera), rodziny pchełkowatych (Halticinae), obserwowany jest na chrzanie uprawnym i dziko rosnącym, na ogół występuje w małym nasileniu. Chrząszcz, długości 2,8—3,5 mm, owalny, czarny, ma na pokrywach podłużne, bardzo szerokie, żółte pasy, a pierwsze trzy człony czułków, golenie i stopy żółte. Jajo jest jasnożółte, cylindryczne, długości 0,5—0,8 mm). Larwa osiąga długość 4,5 mm, ma ciało biało-kremowe i głowę brązową. Największe szkody wyrządzają larwy, które minują ogonki liściowe chrzanu między skórką a wiązkami naczyniowymi. Żerując tuż pod skórką powodują jej pękanie i powstanie rany na powierzchni. Ogonki liściowe silniej opanowane przez larwy zasychają.
Zimują chrząszcze, które opuszczają kryjówki około połowy maja. Samice składają jaja w kilka dni później. Wylęgłe larwy wgryzają się do ogonków liściowych. W jednym ogonku może żerować kilkanaście larw. Po dojrzeniu opuszczają miejsca żerowania, jeszcze przed zbiorem chrzanu, i przepoczwarzają się w glebie.
Ochrona niechemiczna: Oprysk wyciągiem z piołunu lub wrotyczu albo dostępnym w handlu Bioczosem.
Ochrona chemiczna: Opryskiwać po stwierdzeniu pierwszych chrząszczy, preparatami: Owadofos Extra 480 EC lub Fastac 100 EC.