Piętnówka kapustówka

Objawy: W liściach obserwuje się wyżarte od brzegów dziury, często na młodych pędach, liście i pąki kwiatowe mogą być zżarte w całości.
Atakowane rośliny: Szkodnik żeruje na wszystkich gatunkach roślin kapustnych, lecz najgroźniejszy jest na późnych odmianach kapusty. Można go też spotkać na sałacie, szpinaku, kalafiorze, buraku.
Przyczyna: Piętnówka kapustówka (Mamestra brassicae). Sprawcami uszkodzeń są duże, do 50 mm długości, gąsienice barwy brunatno zielonej lub żółtobrunatnej, z charakterystycznymi paskami i plamkami na ciele. Gąsienice początkowo uszkadzają zewnętrzne liście, wygryzając w nich otwory, potem wgryzają się do główek kapusty, zanieczyszczając je swoimi odchodami. Poczwarki zimują w glebie. Starsze gąsienice żerują przeważnie nocą i pojedynczo, często zmieniając rośliny. Dlatego też szkodniki te często uchodzą uwadze, pomimo że uszkodzenia są bardzo widoczne. Owad dorosły to motyl o dużych skrzydłach, który w czasie spoczynku ustawia je wzdłuż ciała. Jaja są koloru fioletowego, składane w złożach po kilkanaście do kilkudziesięciu sztuk. Pierwsze pokolenie motyli wylatuje na przełomie maja i czerwca. Gąsienice tego pokolenia żerują do połowy lipca. Pod koniec lipca pojawia się drugie pokolenie, a gąsienice żerują aż do zbiorów późnych odmian kapusty.
Ochrona niechemiczna: Systematycznie należy tępić chwasty, aby kwitnące nie przyciągały motyli.
Ochrona chemiczna: Zaatakowane rośliny opryskiwać jednym z preparatów: Metathion E 50, Owadofos płynny 50 w stężeniu 0,15 %, Nogos 500 EC. Im młodsze są gąsienice tym zabiegi są skuteczniejsze.

Autorem fotografii jest Olaf Leillinger. Fotografia pochodzi z Wikimedia Commons.