Rak bakteryjny pomidora

Objawy: Pierwsze objawy pojawiają się najczęściej dopiero tuż przed zbiorem lub w trakcie zbiorów owoców. Na początku można zaobserwować zwijanie się i zasychanie pojedynczych liści, na liściach występują żółto-brunatne przebarwienia. Często blaszki liściowe więdną tylko po jednej stronie ogonka liściowego lub też więdnięcie liści występuje tylko z jednej strony rośliny. Więdnące liście nie opadają, pozostają na roślinie. Z czasem więdnie cała roślina. Na łodygach występują podłużne, brunatne smugi, które często pękają. Z pęknięć wycieka śluz bakteryjny. Porażeniu mogą ulec również owoce, na których obserwuje się małe, okrągłe, początkowo białe, a później brunatne plamki.
Atakowane rośliny: pomidory w uprawach szklarniowych.
Przyczyna: Rak bakteryjny pomidora (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis, syn. Corynebacterium michiganense). Najczęściej źródłem pierwotnej infekcji są porażone nasiona. Bakteria może przetrwać w resztkach roślinnych i glebie. Rozprzestrzenianiu się choroby sprzyja wilgoć i wysoka temperatura. Łatwo wnika poprzez rany na roślinach powstałe podczas prac pielęgnacyjnych, takich jak usuwanie bocznych pędów i liści czy podwiązywanie. Ponieważ w początkowym okresie uprawy objawy choroby nie są jeszcze widoczne, bardzo często sami nieświadomie przyczyniamy się do jej rozprzestrzeniania. Może być przenoszona na narzędziach ogrodniczych i wraz z kropelkami wody, a także przez wiatr, z cząsteczkami pyłu.
Zwalczanie niechemiczne: Nasiona pozyskiwać tylko z pewnych źródeł. Porażone rośliny należy usunąć (dokładnie należy usunąć wszystkie ich resztki) i spalić. W żadnym wypadku nie przeznaczać na kompost. Zrezygnować z uprawy pomidorów na najbliższe 3 lata. Przy usuwaniu liści i bocznych pędów nie używać noża, lecz odłamywać je w taki sposób, aby miejsca złamania nie dotykać palcami. W szklarni unikać nadmiernej wilgotności powietrza.
Zwalczanie chemiczne: Choroby nie można zwalczać w okresie wegetacji. Po zakończeniu uprawy szklarnię, tunele i wszystkie elementy wyposażenia należy odkazić. Zapobiegawczo rosnące rośliny opryskiwać preparatem Miedzian 50 WG (0,3%) aby ograniczyć występowanie infekcji wtórnych.

Fot. Goldlocki, licencja CC-BY-SA-3.0, źródło: Wikimedia Commons.