Rolnice

Objawy: Podgryziona szyjka korzeniowa, więdnące i przewracające się rośliny, dziury lub brak korzenia.
Atakowane rośliny: Ziemniaki, marchew, kapusta i inne warzywa.
Przyczyna: Rolnice (Agrotis)to motyle średniej wielkości, o rozpiętości skrzydeł 25–40 mm, z dużymi oczami i długimi czułkami. Często mają szarobrunatne ubarwienie, o jaśniejszej barwie tylnych skrzydeł. Rolnice to nocne motyle, dorosłe osobniki latają najczęściej od połowy maja do połowy lipca i od sierpnia do października, po zmierzchu i w nocy. Samice składają jaja do ziemi lub na roślinie żywicielskiej. Jednorazowo składa około dwóch tysięcy jaj. Gąsienice są nagie i żerują najczęściej w nocy. Ich cechą charakterystyczną jest spiralne zwijanie się podczas spoczynku lub w razie zaniepokojenia. Młode gąsienice żerują na nadziemnych częściach roślin, starsze kryją się w glebie, gdzie uszkadzają korzenie lub wychodzą w nocy na powierzchnię i podgryzają rośliny u nasady. Zimują najczęściej 10–15 cm pod powierzchnią ziemi (w krańcowych przypadkach nawet do głębokości 20 cm). Żerowanie rozpoczynają wczesną wiosną, kiedy temperatura gleby przekracza 10°C. Uszkodzenia w okolicy szyjki korzeniowej powodują, że roślina przewraca się i zamiera. Stadium zimującym są gąsienice, zakopane w ziemi na głębokość 10–15 cm. Gąsienice rolnic uszkadzają nadziemne i podziemne części roślin i często wciągają ich fragmenty do swoich podziemnych kryjówek. Młode osobniki mogą wchodzić na rośliny i uszkadzać liście i pędy. Zdarza się, że kompletnie niszczą one wschody i młode rośliny. Starsze gąsienice żerują głównie na podziemnych częściach roślin, do głębokości 10 cm pod ziemią. Wygryzają głębsze lub płytsze nieregularne dziury, między innymi, w korzeniach marchwi, pietruszki a także w cebuli, porach, burakach ćwikłowych, kalarepie oraz owocach papryki i pomidora stykających się z ziemią, a nawet w szyjce korzeniowej sałaty, na chrzanie szkieletują liście. Zjadają także korzenie większości tych warzyw. Gorąca, sucha aura bardzo sprzyja rozwojowi tych szkodników. Larwy rolnic żerują do końca sierpnia.
Zwalczanie nie chemiczne: Agrotechniczną metodą zwalczania rolnic jest głębokie przekopywanie, pielenie i usuwanie chwastów. Zabiegi uprawowe skutkują wykopywaniem gąsienic, ich uszkodzeniami i niszczeniem. Usuwanie chwastów natomiast zmniejsza liczbę potencjalnych miejsc do złożenia jaj i uszczupla bazę pokarmową dorosłych motyli. W uprawach gruntowych i pod osłonami można stosować przynętę z dodatkiem preparatów zawierających bakterię Bacillus thuringiensis (np. Dipel WG).
Zwalczanie chemiczne: Do zwalczania użyć można np. Karate Zeon 050 CS.

Autorem fotografii jest Rasbak. Fotografia pochodzi ze zbiorów WIKIMEDIA COMMONS