Septorioza pomidora

Objawy: Na liściach pomidorów tworzą się liczne, drobne, początkowo żółtawe, potem brunatno szare plamy z ciemniejszymi brzegami. Z czasem plamy zaczynają się zlewać, a liście wraz z ogonkami przedwcześnie usychają. Plamy mogą być też widoczne na pędach, ogonkach liściowych, działkach kielicha, szypułkach owoców. Całe rośliny przedwcześnie kończą wegetację, co wpływa na znaczne obniżenie plonu.
Atakowane rośliny: Pomidory uprawiane w gruncie, najczęściej na glebach lekkich.
Przyczyna: Grzyb Septoria lycopersici. Patogen zimuje w postaci piknid znajdujących się na resztkach porażonych roślin, pozostawionych w glebie. Wiosną dochodzi do rozwoju zarodników konidialnych, przenoszonych przez owady i z kroplami wody. Rozwojowi choroby sprzyja podwyższona temp. powietrza (20-25°C) oraz wysoka wilgotność.
Zwalczanie niechemiczne: Pod uprawę pomidorów wybierać pola przewiewne, rośliny sadzić w rzędach usytuowanych w kierunku wiatru. Zbierać z pola i niszczyć resztki roślinne. Stosować płodozmian 3-4 -letni.
Zwalczanie chemiczne: Odbywa się razem ze zwalczaniem zarazy ziemniaka na pomidorze. Stosuje się środki ochrony roślin: Dithane Neotec 75 WG, Flowbrix 380 SC, Indofil 80 WP, Polyram 70 WG, Sancozeb 80 WP.