Skoczogonki (Collembola)

Objawy: Skoczogonki zazwyczaj nie wyrządzają znaczących szkód. Jednak jeden z nich, poskoczek zielony (Sminthurus viridis), pojawia się na liściach roślin warzywnych, gdzie żerując powoduje silne uszkodzenia.
Atakowane rośliny: Nasiona i siewki warzyw oraz rośliny doniczkowe.
Przyczyna: Powszechnie występujące niewielkie białe owady. Odżywiają się one wilgotną rozkładającą się materią organiczną. Zazwyczaj owady mają długość około 2 mm. Możemy je spotkać między korzeniami roślin doniczkowych i w kompostownikach. Po podlaniu gleby w doniczce widać białe skaczące owady.
Ochrona niechemiczna: Jeśli szkodnik pojawił się na roślinach doniczkowych, które są w mieszkaniu, należy powstrzymać się przed zastosowaniem oprysku chemicznego. Powinniśmy natomiast ziemię tych roślin systematycznie spulchniać, co spowoduje wysychanie szkodnika. Można też na kilka godzin wstawić doniczkę do wody, w taki sposób aby była zanurzona po brzeg. Gdy zobaczymy pływające po powierzchni wody owady, wylewamy je wraz z wodą.
Ochrona chemiczna: Dla skutecznej obrony przed poskoczkiem zielonym na warzywach należy zastosować oprysk z preparatu zawierającego dimetoat np. Danadim 400 EC, Hunter 400 EC, Bi 58 Nowy 400 EC.