Śmietka cebulanka

Objawy: Szczypior żółknie, więdnie, rośliny są całkowicie pozbawione korzeni, wskutek czego zamierają.
Atakowane rośliny: Warzywa cebulowe.
Przyczyna: Szkodnik Delia antiqua. Owad dorosły jest szarą muchówką, zimującą w glebie w postaci poczwarki. W maju wylatują muchy i składają jaja do gleby w pobliżu roślin lub za łuski cebuli. Larwy żerują wewnątrz cebul roślin uprawianych z siewu lub z dymki. Pod koniec lipca pojawiają się larwy drugiego pokolenia i żerują aż do września.
Ochrona niechemiczna: Uprawa cebuli współrzędnie z marchwią.
Ochrona chemiczna: Zaprawianie nasion przedsiewne, można zastosować np. Nomolt 150 SC.