Śmietka ćwiklanka

Objawy: Wyraźne wzorki na liściach, minowanie liści.
Atakowane rośliny: Burak ćwikłowy, cukrowy, szpinak.
Przyczyna: Śmietka ćwiklanka Pegomyia hyoscyami Panz. Uszkodzenia roślin powodują larwy śmietki ćwiklanki, małej muchówki wyglądem podobnej do muchy domowej długość 5–8 mm, zwykle ubarwionej szaro-popielato lub ciemnoszaro-zielono z ceglastoczerwonymi oczami. Głowa samców jest srebrzystoszara z brunatnym paskiem, a u samic pomiędzy oczami znajduje się duża żółta plama. Nogi mają barwę brudnożółtą. Zimują larwy śmietki ćwiklanki w ziemi, na głębokości do 15 cm. Wiosną na początku maja larwy przepoczwarczają się i wylatują muchówki. Samice składają jaja na dolnej stronie liści buraków, a także na liściach szpinaku i komosy. Jedna samica składa około 50-70 jaj, od kilku do kilkunastu razem. Jaja są białe i mają ok. 0,8 mm długości i 0,3 mm szerokości a których wylegają się białe beznogie larwy, dorastające do 8 mm. Larwy mają charakterystyczne narządy gębowe, w kształcie dwóch czarnych haczyków. Larwy, żerując wgryzają się do wnętrza liścia wygryzając tkankę miękiszową powodują jego minowanie a w efekcie gnicie i usychanie liści i zamieranie całej rośliny. W ciągu roku mogą wystąpić 2, a niekiedy 3 pokolenia.
Ochrona chemiczna: Karate Zeon 050 CS, Sumi – Alpha 050 EC