Śmietka kapuściana

Objawy: Uszkodzone przez larwy rośliny są pozbawione bocznych korzeni, a na korzeniu głównym i łodydze widoczne są wżery w postaci licznych, płytkich korytarzy. Uszkodzone rośliny rosną słabo, więdną i zamierają.
Atakowane rośliny: Warzywa kapustne – wczesne odmiany kapusty białej, włoskiej, pekińskiej, kalafiorów i brokułów oraz odmiany na późny zbiór – kapusta pekińska i brokół.
Przyczyna: Szkodnik Delia brassicae. Jest to jeden z najgroźniejszych szkodników roślin kapustnych. Owad dorosły jest podobny do muchy domowej, barwy szarej, larwy są białawe, beznogie, dorastające do 8 mm, śmietka zimuje w stadium bobówki w glebie. Wiosną samice składają jaja w pobliżu roślin, z których na przełomie maja i czerwca wylęgają się larwy. Śmietka daje trzy pokolenia w roku, z których najgroźniejsze jest pokolenie pierwsze.
Ochrona niechemiczna: Uprawa kapustnych współrzędnie z innymi warzywami. Podlewanie rozsady przy użyciu Bioczosu BR co najmniej dwukrotnie w odstępach siedmiodniowych. Pierwszy zabieg należy wykonać w czasie 5-6 dni po posadzeniu.
Ochrona chemiczna: Zaprawianie nasion insektycydami przy uprawie odmian średniowczesnych i późnych, przy uprawie odmian wczesnych zaleca się podlewanie rozsady bezpośrednio przed sadzeniem roślin jednym z preparatów np: Diazol 500 EW, Nomolt 150 SC.