Strąkowiec fasolowy

Objawy: Otworki powygryzane w nasionach i strąkach.
Atakowane rośliny: Głównie fasola (wszystkie odmiany) a czasem groch, kukurydza.
Przyczyna: Strąkowiec fasolowy (Acanthoscelides obtectus) – chrząszcz z rodziny stonkowatych kształtu owalnego długości 2,5-4,5mm, samce są nieco mniejsze od samic. Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Strona grzbietowa koloru oliwkowo szarego z jaśniejszymi plamkami, końce pokryw czerwonawe, spód ciała szary. Boki przedplecza gładkie, bez ząbków, głowa silnie wydłużona, czarna z żółtawymi włoskami na czole. Odnóża czerwonawe, na udach trzeciej pary długi, wyraźny kolec, a za nim dwa małe ząbki. Czułki są 12- członowe, długie i cienkie, pierwsze ich 4 człony oraz ostatni są koloru czerwonego. Pygidium (3 ostatnie segmenty odwłoka) u samca skierowane w dół. Samica składa od około 30 do 60, w skrajnych przypadkach do 200, mlecznobiałych, owalnie wydłużonych jaj. Jaja składane do środka dojrzewających strąków fasoli lub na nasiona fasoli. Rozwój embrionalny trwa od 4 do 6 a nawet do 45 dni. Larwa (do 4,0 mm) po wyjściu z jaja biała, z brązową głową, posiada 3 pary odnóży. Po wgryzieniu się do wnętrza nasiona, tuż po pierwszym linieniu traci odnóża i włoski. W jednym nasieniu (w zależności od wielkości) może rozwinąć się do 25 chrząszczy. Nasiona takie tracą wartość siewną i konsumpcyjną. Żerowanie 1 larwy obniża zdolność kiełkowania nasienia o 25 %, dwóch o 45%. Rozwój larw w zależności od czynników zewnętrznych otoczenia (wilgotność, temperatura, wartość odżywcza substratu pokarmowego) może wynosić od 11 do 53 dni. Optymalne warunki rozwoju przypadają w zakresie temperatur od 27-30°C, przy wilgotności względnej powietrza wynoszącej 85%. Zakończenie rozwoju następuje najczęściej w magazynach. W pomieszczeniach ogrzewanych w okresie zimowym może rozwinąć się aż 8 pokoleń owadów. Poraża wszystkie odmiany fasoli (Phaseolus vulgaris) uprawiane w Polsce. W przypadku braku nasion fasoli chrząszcze mogą składać jaja na groch i inne nasiona strączkowe, jednak czas rozwoju larw w tych produktach jest kilkakrotnie dłuższy. Ponieważ larwa wgryza się do wnętrza nasiona robiąc otwór o średnicy 0,5mm, nasiona porażone w pierwszej fazie są praktycznie nie do odróżnienia od nasion zdrowych. Zaliczany jest do najgroźniejszych szkodników fasoli (upraw, jak też zbiorów magazynowych). Żeruje także na nasionach innych gatunków roślin strączkowych oraz na kukurydzy.
Zwalczanie niechemiczne: Do metod nie chemicznych należy niszczenie resztek pożniwnych, które mogą być siedliskiem dla przezimowania tych szkodników.
Zwalczanie chemiczne: Zabiegiem ograniczającym występowanie strąkowców jest przedsiewne zaprawianie nasion, a w późniejszym okresie wzrostu i rozwoju roślin stosowanie insektycydów. W okresie kwitnienia roślin należy stosować środki nieszkodliwe dla pszczół oraz opryskiwać plantacje wieczorem po zakończeniu ich oblotu. Do oprysku można zastosować np. Sumi Alpha 050 EC lub Karate Zeon 050 CS.