Szara pleśń pomidora

Opis: Na liściach pomidorów powstają powiększające się, szarozielone lub żółtawe plamy. Na powierzchni plam można zaobserwować charakterystyczny, puszysty, szary nalot grzyba. Liście zasychają. Na łodygach można zauważyć szarawe lub brązowawe plamy, pokryte nalotem grzyba, dochodzi do zgnilizny podstawy pędu przy szyjce korzeniowej. Na owocach powstają wodniste plamy, tkanki w strefie porażenia miękną. Z czasem plamy na owocach stają się szaro- lub żółtozielone, pokrywając się szarym nalotem grzyba.
Atakowane rośliny: Pomidory i wiele innych roślin uprawnych.
Przyczyny: Grzyb Botrytis cinerea. Grzyb zimuje w formie zarodników konidialnych, grzybni i sklerocjów na resztkach roślinnych w glebie oraz na narzędziach i elementach konstrukcyjnych szklarni i tuneli foliowych. Zarodniki grzyba łatwo się roznoszą z wiatrem. Szara pleśń stanowi największe zagrożenie w zimowo-wiosennej i jesiennej uprawie pomidorów w niedostatecznie wietrzonych szklarniach i tunelach foliowych.
Zwalczanie niechemiczne: Zapobieganie polega na utrzymywaniu niskiej wilgotności powietrza w szklarniach i tunelach oraz niedopuszczaniu do skraplania się wody, poprzez ogrzewanie i wietrzenie. Usuwanie najstarszych liści aby poprawić przewietrzanie w dolnych partiach roślin.
Zwalczanie chemiczne: Po zauważeniu objawów choroby przeprowadzić od 2 do 4 oprysków, w odstępach co 7 dni, stosując środki ochrony roślin grzybobójcze: Gwarant 500 SC (w stężeniu 0,2-0,25%), Mythos 300 SC (0,3%), Topsin M 500 SC (0,15%).

Fot. Goldlocki, licencja CC-BY-SA-3.0, źródło: Wikimedia Commons.