Tantniś krzyżowiaczek

Objawy: Liczne, drobne, okrągławe, nieregularne otwory w liściach, wygryziony miękisz liścia.
Atakowane rośliny: Kapusta głowiasta, kalafior, rzodkiew.
Przyczyna: Gąsienice motyla Tantnisia krzyżowiaczka (Plutelta-ifoe). To mały motyl o stosunkowo wąskich skrzydłach o rozpiętości około 15–18 mm, uważany jest za jednego z najgroźniejszych szkodników warzyw kapustnych. Przednie skrzydła są szarobrunatne, z białą falistą linią na tylnej krawędzi, a skrzydła tylne są szare, z długą strzępiną. Wylot motyli zaczyna się w maju. Samice składają około 200 jaj, zwykle pojedynczo na dolnej stronie liści. Wylęgłe po kilku dniach młode gąsienice minują liście, a starsze zeskrobują skórkę i miękisz. Gąsienica ma ciało barwy zielonej z czarnymi punktami, słabo owłosione, z czarną głową, ma osiem par odnóży i dorasta do 10 mm długości. Są bardzo ruchliwe, a przestraszone zwijają się w podkówkę i opuszczają po przędzy na ziemię. W końcu czerwca dorosłe gąsienice przepoczwarczają się w białawych kokonach, przytwierdzonych wzdłuż nerwów liści kapustnych. W lipcu następuje wylot motyli II pokolenia. Gatunek ten daje 2-3 pokolenia w roku. Poczwarki ostatniego pokolenia zimują w luźnych kokonach przytwierdzonych do chwastów lub resztek roślin żywicielskich.. Wszystkie stadia rozwojowe można spotkać na roślinach od czerwca do końca września, co jest wynikiem długiego okresu składania jaj. Podziurawione przez gąsienice liście żółkną i zasychają, a uszkodzone liście lub fałdy rośliny wyglądają jak popalone. Szczególnie groźne są żerujące na liściach sercowych młodych roślin średnio wczesnych i późnych odmian gąsienice, które uszkadzają stożki wzrostu.
Ochrona niechemiczna: Aby ograniczyć występowanie tantnisia, należy usuwać chwasty z rodziny kapustnych z jajami i z żerującymi na nich gąsienicami. Resztki roślin kapustnych głęboko zakopać. Młode gąsienice tuż po wylęgu z jaj można zwalczać preparatami biologicznymi zawierającymi kryształki i przetrwalniki bakterii Bacillus thuringiensis var. Kurstaki np. Dipel WP.
Ochrona chemiczna: Przy silnym pojawieniu się gąsienic opryskujemy rośliny jednym z insektycydów: Decis 2.5 EC, Dimilin 25 WP, Spruzit 0,4 EC, Trebon 10 SC.